Search This Blog

01 December 2010

Ro: 18.300 biserici vs 4.700 scoli generale (2)

Si pentru ca tot am facut un review zilele astea printre bisericile si religiile crestine, sa continui cu o comparatie (programa religie I-IV ortodox vs catolic), primita tot de la Toma:Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri
Ortodox
Romano-Catolic
La sfârşitul clasei a I-a elevul va fi capabil:


La sfârşitul clasei a I-a elevul va fi capabil:


să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii
să manifeste interes şi solidaritate faţă de colegi
La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil:


La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil:


să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur
să înţeleagă că iubirea lui Isus se manifestă faţă de toţi oamenii
să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor
să descrie caracteristici specifice altor credinţe şi convingeri religioase

să manifeste interes şi respect faţă de persoane aflate în situaţii dificile sau faţă de colegi ce aparţin altor confesiuni
La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil:


La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil:


să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni
să argumenteze necesitatea manifestării respectului faţă de alte credinţe, rase, culturi, în conformitate cu modelul lui Isus
să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor, cu toţi membrii grupului
să accepte faptul că şi alte comunităţi religioase sunt purtătoare de valori
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil:


La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil:


să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii, pornind de la situaţii concrete
să compare tipuri de relaţii şi atitudini moral / religioase manifestate în diferite contexte

să descrie obiceiuri şi tradiţii specifice altor culte
No comments:

Post a Comment